سامانه جامع حسابداری سیلبرگ

سامانه جامع حسابداری سیلبرگ

ویژه حسابداری

1-شرکتهاي تعاوني
2-شرکتهاي سهامي خاص
3-شرکتهاي تعاوني دهياريها
4-انجمن ها و نظام هاي صنفي
5-باشگاه ها و هيئت هاي ورزشي
6-مساجد و اماکن مذهبي
7-فروشگاه ها

مطمئن ترین انتخاب برای ثبت و گزارشگیری عملیات مالی بصورت آنلاین
همراه با کنترل گزارات مالی از طریق اپلیکیشن موبایل


    .آدرس: گلستان، گرگان ، خیابان ولیعصر ، عدالت 8 مجتمع ایزد شماره تماس:  017-32321982 همراه: 09112708524
مجری طرح: شرکت مالی مهندسـی سیلبرگ